30 d'abril de 2012

UNA JUNTA RENOVADA AMB NOUS VOCALS

L’assemblea de socis/es de finals de març va decidir de forma unànime renovar en el càrrec a la totalitat del membres de l’anterior junta que es presentaven durant un període de dos anys més. Dos membres més de l’assemblea han estat escollits com a nous vocals per l’actual junta i tres vocals de l’anterior han deixat de ser vocals tot i que continuen vinculades com a col·laboradores.
Així, l’actual junta està composada per Abigail Padilla, Sandra Calavia, Maria Jiménez, Mariluz Redondo, Carmen González, Lluïsa Vicente, Isabel Dominguez, Montse Molina, Maria Jose Jodar, Marta Jiménez, Babel Gimeno i Natalia Piñeira, en la qual continuen els càrrecs de presidenta, tresorera i secretària les mateixes persones que ho han estat fins ara.

A més, durant l’assemblea es va informar als socis/es de l’aplaçament del projecte de reutilització de llibres de l’empresa Iddink ja que no es considera adient per la nostra escola en aquest moment, del tancament de l’empresa Intersport, que oferia als soci/es el material esportiu i que es buscaran altres alternatives, com també van demanar alguns socis/es, del saldo actual dels comptes de la nostra entitat i de l’estat d’algunes extraescolars que s’han hagut de donar de baixa per manca de participants.