12 de març de 2012

ELECCIONS NOVA JUNTA I ASSEMBLEA 26 MARÇ

El pròxim 26 de març de 2012 se celebraran eleccions a la nova junta de l’AMPA, ja que en aquesta data es compleixen dos anys des de l’elecció de l’actual junta l’any 2010. Com va acordar l’assemblea en l’aprovació dels estatuts, que podeu consultar a la web, aquest és el termini que té un mandat després del qual s’han de convocar eleccions per la renovació de càrrecs de la junta.

Tots els socis i sòcies de l’AMPA, que tinguin més d’un any d’antiguitat com a membres de l’entitat i que s’hi vulguin presentar com a president/a, poden recollir el full de candidatura a la consergeria de l’escola, a la Sala de l’AMPA els dimarts de 16.30 a 17.30 h, o descarregar-se-la d’aquesta notícia. Qui es presenti a l’elecció, haurà de lliurar un projecte de candidatura on expliqui quins són els seus objectius pels pròxims dos anys.
El termini de presentació de candidatures finalitzarà el pròxim candidatures finalitzarà el pròxim 20 de març i les llistes s?exposaran del 21 al 24 de març davant de la secretaria, per tal que tots els socis/es en tinguin coneixement.

L’assemblea extraordinària on es durà a terme la dissolució de l’actual junta, prèvia presentació de l’estat de comptes i les posteriors eleccions, serà el 26 de març a les 16.45 h a l’Aula de Música. Allà mateix l’assemblea haurà de ratificar a la resta de membres de la junta que el president/a electe presentarà en aquell moment. S’oferirà servei de guarderia per les famílies que ho necessitin (aula de matiners a infantil).

Si no podeu assistir-hi, podeu delegar el vot en un altra persona, sempre i quan li faciliteu una autorització escrita amb les vostres dades personals (nom i cognoms, número de DNI, nom i curs del vostre fill/a i la vostra signatura), així com les mateixes dades de la persona en qui delegueu el vostre vot. Recordeu que cada família té dos vots: pare i mare.