31 d'octubre de 2011

ELS SOCIS/ES ASSISTEIXEN A L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL CURS 2011-2012

Prop d’unes trenta famílies sòcies van assistir a l’assemblea ordinària del curs 2011-2012 de la nostra entitat durant la qual es va aprovar l’acta de l’anterior assemblea i es van repassar els objectius aconseguits durant el curs 2010-2011, com pintar de nou les porteries i els bancs de l’escola, arreglar els degoters del passadís d’infantil i els forats i despreniments del pati de cicle mitjà, fer el desguàs de la pista perquè l’aigua pugui sortir quan plou en quantitat, els arranjaments al menjador, la porta del lavabo de la zona d’infantil, unes prestatgeries noves per la biblioteca, les pissarres digitals, ordinadors per les aules, o l’inici del projecte de pati, entre d’altres aspectes treballats al llarg del curs per la nostra entitat.
A més, es va informar als socis/es dels preus del material esportiu des de fa tres anys al centre amb els diversos proveïdors; d’un nou projecte de reutilització de llibres que es vol engegar i que es posarà a l’aprovació de les famílies sòcies durant aquest curs; es va valorar la festa de l’AMPA de final de curs i la seva organització de forma conjunta amb l’escola com s’havia fet fins ara, que l’assemblea va decidir que es posés a l’aprovació dels socis/es a través del web; els objectius pendents per a aquest curs com el projecte de pati, la cuina i el gimnàs, les cistelles de bàsquet, reformes que necessita l’escola i el Projecte d’ecoescola.
Per acabar es va presentar l’estat de comptes i les dues baixes a la junta amb la demanda de presentació de nous candidats. Actualment, s’han presentat dues noves sòcies com a vocals que en la pròxima junta assoliran noves responsabilitats.