17 de juny de 2011

APROVAT EL CALENDARI ESCOLAR DEL CUS 2011-2012

El Consell escolar ha aprovat el nou calendari escolar pel curs vinent que començarà el 12 de setembre i acabarà el 22 de juny de 2012 amb un nou horari com a conseqüència de l’eliminació de la sisena hora a les escoles públiques per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Així, el curs vinent l’horari lectiu serà de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h, excepte el 22 de desembre i de l’11 al 22 de juny que hi haurà classe jornada continuada de 9 a 12.30 h.

A més, s’han aprovat els dies de lliure elecció, cinc pel curs vinent segon el calendari escolar establert per la Generalitat de Catalunya. A la nostra escola el dies són:
-Dilluns, 31 d’octubre de 2011
-Divendres, 9 de desembre de 2011
-Dilluns, 20 de febrer de 2012
-Dilluns, 30 d’abril de 2012
-Dilluns 28 de maig de 2012

Pel que fa a les vacances, les de Nadal seran del 23 de desembre de 2011 al 8 de gener de 2012 i les de Setmana Santa del 2 al 9 d’abril de 2012.